Oleh Saifunsyah  Setelah kaum muslimin hidup bahagia dan bersatu padu